PPR

PPR

PPR

Polipropylen, kopolimer losowy (ang. PolyPropylene Random Copolymer) to semikrystaliczne tworzywo o dużej twardości i odporności chemicznej. Zwykle komonomerem jest etylen. Losowa kopolimeryzacja obniża stopień krystaliczności, temperaturę topnienia oraz zapewnia najlepszą przezroczystość spośród typów polipropylenu.

Wybierz producenta, aby sprawdzić dostępne materiały
PPR PPR