Antiblocki i poślizgi

Antiblocki i poślizgi

Antiblocki i poślizgi

Blokowanie się warstw to wzajemne przyleganie warstw elastycznych folii i płyt z tworzyw sztucznych obdarzonych wysokim współczynnikiem tarcia (ang. coefficient of friction, COF). Ograniczanie problemu polega na obniżaniu COF przy użyciu poślizgów i/lub antybloków. Poślizgi działają poprzez migrację na zewnątrz tworzywa i tym samym dodawanie warstwy poślizgowej pomiędzy warstwy folii. Antybloki dodają ziarniste wtrącenia, które na powierzchni objawiają się w postaci wypukłości (mikroskopijnych guzków), które zmniejszają powierzchnię styku warstw i tym samym zwiększają odległość pomiędzy nimi ułatwiając ich wzajemny ruch. Poślizgi i antybloki często stosuje się równocześnie.

Wybierz producenta, aby sprawdzić dostępne materiały
Antiblocki i poślizgi Antiblocki i poślizgi