HIPS

HIPS

HIPS

Polistyren wysokoudarowy (ang. High Impact PolyStyrene) to amorficzne tworzywo powstałe przez kopolimeryzację styrenu z polibutadienem pełniącym rolę modyfikatora udarności. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskuje się tworzywo o dobrych właściwościach udarnościowych, lecz nieprzezroczyste i o niższym połysku.

Wybierz producenta, aby sprawdzić dostępne materiały
HIPS HIPS