ABS

ABS

ABS

Kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ang. Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) to rozgałęziony polimer otrzymywany przez polimeryzację ze szczepieniem. Zalicza się do tworzyw amorficznych. Wykazuje wyższą od HIPS odporność na działanie wysokiej temperatury i rozpuszczalników a także lepszą udarność, wytrzymałość na rozciąganie i twardość powierzchni. Wraz ze wzrostem zawartości akrylonitrylu, poprawie ulega odporność termiczna, sztywność i odporność na rozpuszczalniki, jednakże kosztem niższego płynięcia oraz ewentualnych zażółceń.

Wybierz producenta, aby sprawdzić dostępne materiały
ABS ABS