11.) Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

11.) Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

11.) Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Data publikcaji: 2018.01.10

Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie Zamawiającego.

Zgodnie z formularzem ofertowym - Załącznik nr 1 w ogłoszeniu nr: 1080241 w Bazie Konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018r.

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 05.03.2018r.

Dn. 24.01.2018r. sporządzono protokół wyboru oferty. Kryterium 80% cena, 10% Okres wsparcia technicznego, 10% Okres gwarancji. Wyłoniony dostawca: Connecto sp. z o.o.