10.) Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

10.) Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

10.) Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Data aktualizacji: 2018.01.10

Z powodu błędów formalnych ponizsze zapytanie zostało anulowane a nowe postępowanie zostało ogłoszone

w dniu dzisiejszym pod nr 11 na naszej stronie internetowej zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności pod nr: 1080241.

Data publikcaji: 2017.12.18

Zakup oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Wdrożony system powinien zawierać następujące moduły/funkcjonalności:

- skanowanie,
- zaawansowany OCR,
- integracja z posiadanym ERP,
- wysyłka – dystrybucja dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym,
- odbiór i zatwierdzanie dokumentów z systemu poczty elektronicznej,
- wewnętrzne Workflow,
- archiwizacja dokumentów.

Więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075919

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 1075919

Termin składania ofert upływa z dniem 28.12.2017r.