6.) Zakup urządzeń mobilnych.

6.) Zakup urządzeń mobilnych.

6.) Zakup urządzeń mobilnych.

Data publikacji: 2017.10.20

1. Urządzenie mobilne - tablet.

Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:

Procesor: 4 rdzenie, 1.80 GHz A72, układ grafiki: 4 rdzenie 1.40 GHz A53, pamięć operacyjna: 32 GB, pamięć RAM 3GB, przekątna ekranu: 9,7", GPS, internet LTE, Android 6.

Ilość: 9 szt.

termin składania ofert upływa z dniem 27.10.2017r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 15.11.2017r.

Dn. 27.10.2017r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: BRP PERFEKT S.C.