1.) Zakup wyposażenia serwerowni.

1.) Zakup wyposażenia serwerowni.

1.) Zakup wyposażenia serwerowni.

Data publikacji: 2016.12.16

Wyposażenie oraz uruchomienie serwerowni w niezbędny sprzęt oraz oprzyrządowanie.

Wg. specyfikacji:

Szafa serwerowa 42U drzwi połówki, głęboka – dostosowana do montażu serwerów rack 1szt.;

Szafa 42 U – dostosowana do montażu centrali telefonicznej 1szt.;

Panel wentylacyjny z termostatem 2szt.;

Listwa zasilająca 16A 8szt.;

Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.6 6szt. + Kable krosowe 0,5m, 1m, 2m kat.6;

Panel 1U z wieszakami + boczny wieszak kabla 7 szt.;

Półka 1U do szafy 7 szt.;

UPS 3000VA 2szt.;

Switch 10/100/1000Gb 24 port + 4 porty GbE SFP 3szt. , Moduły SFP+kable krosowe.

Montaż, instalacja oraz konfiguracja.

Termin składania ofert upływa z dniem 23.12.2016r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 31.01.2017r.

Dn. 28.12.2016r. sporządzono protokół wyboru oferty.  Wyłoniony dostawca: Techniserv sp. z o.o.