Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Data publikacji: 2016.12.16.

Informujemy, iż dnia  6 grudnia 2016r. złożylismy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Numer naboru: RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

Numer Wniosku: WND-RPSL.03.03.00-24-098F/16-001