HDPE

HDPE

HDPE

Off-grade HDPE to polietylen wysokiej gęstości (ang. High Density PolyEthylene), którego parametry techniczne nie mieszczą się w wyznaczonych przez producenta zakresach lub będący partią przejściową pomiędzy dwoma materiałami. Tworzywa off grade są dobrą alternatywą przy ograniczaniu kosztów przetwórczych z jednoczesnym zachowaniem cech charakterystycznych tworzywa oryginalnego.

Wybierz producenta, aby sprawdzić dostępne materiały
HDPE HDPE