PPH

PPH

PPH

Off-grade PPH to homopolimer polipropylenu (ang. PolyPropylene Homopolymer), którego parametry techniczne nie mieszczą się w wyznaczonych przez producenta zakresach lub będący partią przejściową pomiędzy dwoma materiałami. Tworzywa off grade są dobrą alternatywą przy ograniczaniu kosztów przetwórczych z jednoczesnym zachowaniem cech charakterystycznych tworzywa oryginalnego.

Wybierz producenta, aby sprawdzić dostępne materiały
PPH PPH