Microspheres

Expancel

Akzonobel – a world leader in production of paints and coatings as well as a major producer of specialty chemicals. Akzonobel is a sole European producer of blowing agents - Microspheres EXPANCEL. Granulat sp. j. is a distributor of these products.

Product has been added.

Expancel WU

Mokre-wodne, nieekspandowane mikrosfery.

Expancel WE

Mokre-wodne, ekspandowane mikrosfery.

Expancel DU

Suche, nieekspandowane mikrosfery.

Expancel DE

Suche, ekspandowane mikrosfery. 

Expancel SL

Zawiesina, mikrosfery rozprowadzone w wodzie. 

Expancel MB

Masterbatch, mikrosfery wymieszane z nośnikiem. 

Expancel FG

 Mikrosfery z atestem do kontaktu z żywnością.