PC/ABS

Chimei

Chimei from Taiwan is the world biggest ABS producer .

Product has been added.

WONDERLOY PC-385
blenda PC/ABS o wysokiej wytrzymałości termicznej oraz udarności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 20
WONDERLOY PC-540
blenda PC/ABS niepalna ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 20
WONDERLOY PC-510
blenda PC/ABS niepalna o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 21
WONDERLOY PC-365
blenda PC/ABS o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 20
WONDERLOY PC-345
blenda PC/ABS ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 18