PC

Chimei

Chimei from Taiwan is the world biggest ABS producer .

Product has been added.

WONDERLITE PC-122U
PC o wysokiej płynności, stabilizacja UV, przeznaczenie: wtrysk, MFI 22
WONDERLITE PC-122
PC o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 22
WONDERLITE PC-115U
PC ogólnego zastosowania, stabilizacja na UV, przeznaczenie: wtrysk, MFI 15
WONDERLITE PC-110
PC ogólnego zastosowania, średnia lepkość, przezanczenie: wtrysk, MFI 10
WONDERLITE PC-108U
PC do wytłaczania arkuszy, płyt, stabilizacja na UV, przeznaczenie: wyłaczanie, wtrysk, MFI 6.5
WONDERLITE PC-115
PC ogólnego zastosowania, niska lepkość, przeznaczenie: wtrysk, MFI 15
WONDERLITE PC-110U
PC ogólnego zastosowania, stabilizacja na UV, przeznaczenie: wtrysk, MFI 10
WONDERLITE PC-110V
PC do zastosowań w elektrotechnice, niepalny, przeznaczenie: wtrysk, MFI 10
WONDERLITE PC-175
PC do produkcji dysków optycznych, CD-ROM, DVD-ROM, przeznaczenie: wtrysk, MFI 65
WONDERLITE PC-110L
PC do zastosowań w branży Automotive, lampy samochodowe, przeznaczenie: wtrysk, MFI 10