PMMA

Chimei

Chimei from Taiwan is the world biggest ABS producer .

Product has been added.

ACRYREX CM-207
PMMA ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 8
ACRYREX CM-207G
PMMA o dobrych właściwościach optycznych, przeznaczenie: wtrysk, MFI 9
ACRYREX CM-211
PMMA o wysokim wskaźniku płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 16
ACRYREX CM-205
PMMA o wysokiej wytrzymałości temperaturowej i mechanicznej, wysoka lepkość, przeznacznie: wtrysk, wytłaczanie MFI 1.9
ACRYREX CM-205G
PMMA o dobrych właściwościach optycznych, przeznaczenie: wtrysk, wytłaczanie MFI 1.8