SAN

Chimei

Chimei from Taiwan is the world biggest ABS producer .

Product has been added.

KIBISAN PN-106
SAN o wysokiej transparetności i dobrej odporności chemicznej, lekko niebieskawy, przeznaczenie: wtrysk, MFI 32
KIBISAN PN-107
SAN o wysokiej transparetności i płynności, lekko niebieskawy, przeznaczenie: wtrysk, MFI 58
KIBISAN PN-137H
SAN o dobrej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej, przeznaczenie: wtrysk, MFI 12
KIBISAN PN-127H
SAN o dobrej odporności chemicznej, przeznaczenie: wtrysk, MFI 18
KIBISAN PN-117C
SAN ogólnego zastosowania o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 58
KIBISAN PN-127
SAN o dobrej odporności cieplnej, przeznaczenie: wtrysk, MFI 17
KIBISAN PN-117
SAN ogólnego zastosowania, przezanczenie: wytrysk, MFI 32