Suppliers

Chimei

Product has been added.

Chimei from Taiwan is the world biggest ABS producer .

 • Styrenics
  • ABS
   • POLYLAC PA-747
    ABS o bardzo dobrej udarności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 13
    POLYLAC PA-746
    ABS o dobrej udarnosci i wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 28
    POLYLAC PA-747R
    ABS o wysokiej udarności, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 2.5
    POLYLAC PA-777B
    ABS o wysokiej odporności na temperaturę, przeznaczenie: wtrysk, MFI 8.5
    POLYLAC PA-756S
    ABS o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 62
    POLYLAC PA-747H
    ABS o wysokiej udarności i odporności chemicznej, AGD, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 3
    POLYLAC PA-757H
    ABS o wysokim połysku i dobrym stosunku płynności do udarności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 30
    POLYLAC PA-764B
    ABS niepalny, o dobrej odporności na światło i temperaturę a także udarnosci, przeznaczenie: wtrysk, MFI 28
    POLYLAC PA-758
    MABS ogólnego zastosowania o dobrej przezroczystości, przeznaczenie: wtrysk, MFI 3
    POLYLAC PA-709
    ABS o bardzo wysokiej udarności oraz dobrej wytrzymałości na niskie temperatury, przeznaczenie: wytłaczanie, wtrysk MFI 5
    POLYLAC PA-763
    ABS niepalny, o dobrej odporności na światło i temperaturę a także udarnosci, przeznaczenie: wtrysk, MFI 27
    POLYLAC PA-765A
    ABS niepalny, o wysokiej płynności, TBBA, przeznaczenie: wtrysk, MFI 46
    POLYLAC PA-756
    ABS o dobrej sztywności i wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 40
    POLYLAC PA-758R
    MABS o dobrej sztywności i odporności chemicznej, lekko niebieskawy, przeznaczenie: wtrysk, MFI 2.2
    POLYLAC PA-746H
    ABS o dobrej udarnosci i bardzo wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 40
    POLYLAC PA-765B
    ABS niepalny, o wysokiej płynności i udarności, TBBA, przeznaczenie: wtrysk, MFI 38
    POLYLAC PA-727
    ABS do powlekania, galwanizacji, przeznaczenie: wtrysk, MFI 19
    POLYLAC PA-757GJ08
    ABS o wysokim połysku, kolor czarny, przeznaczenie: wtrysk, MFI 34
    POLYLAC PA-717C
    ABS o wysokiej wytrzymałości, art. gospodarstwa domowego, przeznaczenie: wtrysk, MFI 14
    POLYLAC PA-709P
    ABS dedykowany do wytłaczania rur, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 0.5
    POLYLAC PA-737
    ABS ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 29
    POLYLAC PA-777E
    ABS o bardzo wysokiej odporności na temperaturę, przeznaczenie: wytłaczanie MFI 4.5
    POLYLAC PA-707
    ABS o wysokim połysku i dużej sztywności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 23
    POLYLAC PA-716
    ABS o wysokiej płynności do cienkościennych produktów, przeznaczenie: wtrysk, MFI 38
    POLYLAC PA-765
    ABS niepalny, o wysokiej płynności, TBBA, przeznaczenie: wtrysk, MFI 50
    POLYLAC PA-709S
    ABS o bardzo wysokiej udarności, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 4
    POLYLAC PA-757
    ABS ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 18
    POLYLAC PA-764
    ABS niepalny, o dobrej odporności na światło, przeznaczenie: wtrysk, MFI 30
    POLYLAC PA-777D
    ABS o bardzo wysokiej odporności na temperaturę, przeznaczenie: wtrysk, wytłaczanie MFI 5.5
    POLYLAC PA-756H
    ABS o bardzo wysokiej płynności, bardzo duże detale, przeznaczenie: wtrysk, MFI 80
    POLYLAC PA-737A03
    ABS ogólnego zastosowania, biały RAL 9003, przeznaczenie: wtrysk, MFI 30
    POLYLAC PA-747F
    ABS o wysokiej udarności, AGD, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 3.5
    POLYLAC PA-747S
    ABS o wysokiej udarności, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 6
    POLYLAC PA-726M
    ABS do powlekania, galwanizacji, automotiv, przeznaczenie: wtrysk, MFI 23
  • SAN
   • KIBISAN PN-106
    SAN o wysokiej transparetności i dobrej odporności chemicznej, lekko niebieskawy, przeznaczenie: wtrysk, MFI 32
    KIBISAN PN-107
    SAN o wysokiej transparetności i płynności, lekko niebieskawy, przeznaczenie: wtrysk, MFI 58
    KIBISAN PN-137H
    SAN o dobrej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej, przeznaczenie: wtrysk, MFI 12
    KIBISAN PN-127H
    SAN o dobrej odporności chemicznej, przeznaczenie: wtrysk, MFI 18
    KIBISAN PN-117C
    SAN ogólnego zastosowania o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 58
    KIBISAN PN-127
    SAN o dobrej odporności cieplnej, przeznaczenie: wtrysk, MFI 17
    KIBISAN PN-117
    SAN ogólnego zastosowania, przezanczenie: wytrysk, MFI 32
  • ASA
   • KIBILAC PW-978B
    ASA o wysokiej wytrzymałości temperaturowej i udarności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 12
    KIBILAC PW-997S
    ASA ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wytłaczanie, MFI 4
    KIBILAC PW-957
    ASA ogólnego zastosowania, wysoki połysk i dobra odporność na warunki atmosferyczne, przeznaczenie: wtrysk, MFI: 23
 • Engineering plastics
  • PA6
   • TECHNYL PROTECT C 52G2 NC

    Poliamid 6 bez wypełniacza, zapewniający ogólne właściwości ogniowe i elektryczne, o zwiększonej płynności, do formowania wtryskowego.

    Poprzednio DOMAMID 6LVGT85

  • PMMA
   • ACRYREX CM-207
    PMMA ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 8
    ACRYREX CM-207G
    PMMA o dobrych właściwościach optycznych, przeznaczenie: wtrysk, MFI 9
    ACRYREX CM-211
    PMMA o wysokim wskaźniku płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 16
    ACRYREX CM-205
    PMMA o wysokiej wytrzymałości temperaturowej i mechanicznej, wysoka lepkość, przeznacznie: wtrysk, wytłaczanie MFI 1.9
    ACRYREX CM-205G
    PMMA o dobrych właściwościach optycznych, przeznaczenie: wtrysk, wytłaczanie MFI 1.8
  • PC
   • WONDERLITE PC-122U
    PC o wysokiej płynności, stabilizacja UV, przeznaczenie: wtrysk, MFI 22
    WONDERLITE PC-122
    PC o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 22
    WONDERLITE PC-115U
    PC ogólnego zastosowania, stabilizacja na UV, przeznaczenie: wtrysk, MFI 15
    WONDERLITE PC-110
    PC ogólnego zastosowania, średnia lepkość, przezanczenie: wtrysk, MFI 10
    WONDERLITE PC-108U
    PC do wytłaczania arkuszy, płyt, stabilizacja na UV, przeznaczenie: wyłaczanie, wtrysk, MFI 6.5
    WONDERLITE PC-115
    PC ogólnego zastosowania, niska lepkość, przeznaczenie: wtrysk, MFI 15
    WONDERLITE PC-110U
    PC ogólnego zastosowania, stabilizacja na UV, przeznaczenie: wtrysk, MFI 10
    WONDERLITE PC-110V
    PC do zastosowań w elektrotechnice, niepalny, przeznaczenie: wtrysk, MFI 10
    WONDERLITE PC-175
    PC do produkcji dysków optycznych, CD-ROM, DVD-ROM, przeznaczenie: wtrysk, MFI 65
    WONDERLITE PC-110L
    PC do zastosowań w branży Automotive, lampy samochodowe, przeznaczenie: wtrysk, MFI 10
  • PC/ABS
   • WONDERLOY PC-385
    blenda PC/ABS o wysokiej wytrzymałości termicznej oraz udarności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 20
    WONDERLOY PC-540
    blenda PC/ABS niepalna ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 20
    WONDERLOY PC-510
    blenda PC/ABS niepalna o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 21
    WONDERLOY PC-365
    blenda PC/ABS o wysokiej płynności, przeznaczenie: wtrysk, MFI 20
    WONDERLOY PC-345
    blenda PC/ABS ogólnego zastosowania, przeznaczenie: wtrysk, MFI 18